Aki Saikko

Jooga löysi minut vuonna 2011. Kokemus oli hämmentävän täräyttävä, sillä olin monien miesten tavoin pitänyt joogaa miehille sopimattomana lajina. Vähitellen joogailu muuttui  päivittäiseksi ja kehon krempat jäivät taakse. Oli helpompi, rennompi olo. Sisäinen hiljaisuus ja ilo alkoivat muistuttaa ikiaikaisesta kehon viisaudesta, jota saatoin opetella pikkuhiljaa ymmärtämään. Tätä tietoa olen halunnut jakaa myös muille, ilman perinteisiä joogakliseitä. 

Monenlaisia joogatyylejä olen matkan varrella kokeillut. Aloitin dynaamisella hathajoogalla, mutta eniten vaikutteita olen saanut Suomen Joogaliiton SJL®-joogasta, jota joskus kutsuttiin hatha-rajajoogaksi. On tärkeää tutustua eri traditioihin. Vielä tärkeämpää on syventyä johonkin niistä perusteellisesti. Euroopan Joogaunionin hyväksymä joogaopettajakoulutus kestää  Suomen Joogaliitossa 5-6 vuotta. Opintojen laajuus oli 42op (1134 tuntia). Olen SJL®-joogaopettaja, mutta tarjoan joogaa, jossa on mukana sopivalla twistillä perinteitä,  huumoria ja muutakin hyväksi havaittua. Joogatuntien ohjauksia on takana yli 2000. 

 
OhjenuoraniJoogaharjoitus on kehon ja mielen vapauttamista. Sitä ei ole tarkoitettu ajateltavaksi. Sen näkeminen ylimaallisena päämääränä on lähinnä haitallista. Jooga ei ole myöskään asanajumppaa. Riittää kun heitämme hetkeksi pois oletuksemme ja mielipiteemme ja annamme kehon tuntemusten puhua. Ne ohjaavat meitä viisaimmin.
Itsen muuttaminen pakottamalla ei kannata, mutta jooga voi muuttaa meitä. Ole vain valpas havaitsemaan miten hengität, mitä hengityksestä toiseen tapahtuu.
Piilossa olevat asiat nimittäin ohjaavat ja hallitsevat meitä enemmän kuin uskommekaan.
Kehossa on viisautta johon sanat eivät ulotu. Se ilmentää itseään suoraan ja omaehtoisesti; aistimusten ja tuntemusten kielellä. Vähitellen tarve ohjata harjoitusta "ajatellen kohti päämäärää" vähenee. Syntyy tilaa spontaanille kokemiselle. Mekaaninen suorittaminen ja itsen arvostelu vähenee. Matkalla olemme jo perillä. Opimme sietämään keskeneräisyyttä ja nauttimaan yksinkertaisista asioista: hengityksestä, kiireettömyydestä, itselle sopivista liikkeistä ja asanoista. Se mikä tuntui aiemmin mitäänsanomattomalta, voi yhtäkkiä olla täynnä elämää.
Jokainen tunnistaa antoisan joogaharjoituksen yhtä varmasti kuin oman hengityksensä. Joogan oppiminen ei ole tavanomaista ajatellen ja muistiin painaen oppimista vaan alati uudistuva prosessi. Jooga -sana voidaan määritellä lukemattomilla tavoilla. Sanat eivät kuitenkaan pysty määrittämään joogaharjoituksen elävää ydintä. Kuuntele enemmän sitä millainen tunne joogaopettajasta herää, kuin sitä, mitä hän puhuu. 

Miksi juuri jooga? Jooga skaalautuu moneen tarpeeseen ja sen yhteydessä hyvinvointi -sanan merkitys voidaan ymmärtää kapeasti tai laveasti. Ensin mainittu tarkoittaa mm. kehon huoltoa ja stressin lievitystä. Tämä on useimmille tuttua ja tärkeintä. Laveampi tai syvempi merkitys hyvinvoinnille tarkoittaa mm. itsetuntemuksen syvenemistä, henkistä kasvua tai sisäisen rauhan kokemista. Joogasta löytyy elämänmittaista haastetta ja syvyyttä.

Idän viisausperinteiden ja voimakasvaikutteisten meditatiivisten menetelmien vastuullinen käyttö esimerkiksi työhyvinvoinnin välineenä edellyttää ohjaajalta/opettajalta perusteellista perehtymistä kyseisen tradition metodeihin, kokemusperäistä ymmärrystä niiden juurista (esim. mindfulness ja buddhalaiset meditaatiot) ja tarkoituksesta. Tämä ymmärrys ei synny pikakursseilla. Eri metodien ja tekniikoiden sattumanvaraista sekoittamista en suosittele. Joogaa olen ohjannut vuodesta 2015 ja päätyökseni 8 vuotta. Toimin joogaopettajana myös kansalais- ja työväenopistoissa. Zen-buddhalaisuus alkoi kutsua 2010 ja se antaa joogatunneilleni omaleimaisen sävyn. Olen lisäksi Shindo-rentoutusohjaaja. Ennen "joogauraani" toimin monenlaisten it-alan töiden parissa.

"Kuinka voimme tunnistaa joogan tilan? Voimmeko käyttää hyväksemme niitä keinoja, joita tavallisesti käytämme oppimisessa? Päättelykykyä, tietoja, sanojen käyttöä. Varmasti emme. Joogan tie on täysin erilainen. Jooga on ainoastaan, yksinomaan kokemus. Voi vain kokea tapahtuman ymmärtääkseen sen."

- Gérard Blitz (Euroopan Joogaunionin perustaja)